Het filmblad Skrien verscheen van revolutiejaar 1968 tot crisisjaar 2008. Veertig jaargangen, die een historisch overzicht bieden van de cinema in Nederland en de veranderende filmjournalistiek. Op deze website worden stapsgewijs jaargangen Skrien digitaal ontsloten, te beginnen met 2008. De website is bedoeld voor cinefielen, filmhistorici en iedereen met een nostalgische inslag.

De samenstellers van de website hebben hun best gedaan de rechthebbenden van teksten, beeldmateriaal en vormgeving te achterhalen. Wie desondanks bezwaar wil maken tegen de online reproductie van hun papieren publicatie of over andere belangrijke informatie beschikt die relevant is voor dit project, wordt verzocht contact op te nemen.

De index van alle jaargangen Skrien is online te doorzoeken via https://bibliotheek.be.

Met vriendelijke groet,

André Waardenburg, voormalig hoofdredacteur Skrien
Kees Driessen, voormalig eindredacteur Skrien